หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 123 98 81.67% 16 13.33% 5 4.17% 1 0.83% 120
2 โรงเรียนสา 115 96 84.21% 12 10.53% 5 4.39% 1 0.88% 114
3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 89 71 85.54% 9 10.84% 2 2.41% 1 1.2% 83
4 โรงเรียนนาน้อย 90 67 75.28% 17 19.1% 2 2.25% 3 3.37% 89
5 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 63 33 54.1% 17 27.87% 6 9.84% 5 8.2% 61
6 โรงเรียนบ้านหลวง 65 31 48.44% 20 31.25% 7 10.94% 6 9.38% 64
7 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 48 28 60.87% 9 19.57% 7 15.22% 2 4.35% 46
8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 69 25 37.88% 25 37.88% 10 15.15% 6 9.09% 66
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 50 25 50% 9 18% 10 20% 6 12% 50
10 โรงเรียนแม่จริม 56 21 42.86% 15 30.61% 8 16.33% 5 10.2% 49
11 โรงเรียนน่านนคร 40 20 50% 8 20% 7 17.5% 5 12.5% 40
12 โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 34 15 50% 11 36.67% 0 0% 4 13.33% 30
13 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 38 14 40% 15 42.86% 4 11.43% 2 5.71% 35
14 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 61 14 31.82% 10 22.73% 12 27.27% 8 18.18% 44
15 โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก 30 10 34.48% 7 24.14% 8 27.59% 4 13.79% 29
16 โรงเรียนศรีนครน่าน 26 7 26.92% 13 50% 6 23.08% 0 0% 26
17 โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 19 6 31.58% 6 31.58% 4 21.05% 3 15.79% 19
18 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 21 5 26.32% 8 42.11% 4 21.05% 2 10.53% 19
19 โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 34 5 20.83% 6 25% 10 41.67% 3 12.5% 24
20 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม 35 4 12.5% 10 31.25% 9 28.13% 9 28.13% 32
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายภาสกร กติยา : โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : 085-6247575 :pasakorn_sa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]