หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 น่าน 1
ณ ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน , ร.ร.สตรีศรีน่าน ,ร.ร.นันทบุรีวิทยาฯ , ร.ร.น่านคริสเตียนศึกษา,ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ฯ

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน สนามฟุตบอล 25 ต.ค. 2559 9.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน สนามฟุตบอล 25 ต.ค. 2559 13.00 - 16.00 รายงานตัว 12.00 - 12.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ห้องประชุมสุริยนุเคราะห์ 25 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 25 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 25 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ห้อง ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล 24 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน ห้อง ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล 24 ต.ค. 2559 09.00 - 15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 80 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 25 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน อาคาร 80 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 25 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่นายภาสกร กติยา : โรงเรียนสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน : 085-6247575 :pasakorn_sa@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]