หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 006 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 25 55 33
2 005 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 73 167 108
3 001 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 28 68 45
4 002 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 68 176 100
5 003 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 86 214 130
6 004 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 55 116 81
รวม 335 796 497
1293

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสมชาย แผ่อำนาจ 09-8798-6893 id-line : darwit เฟสบุ๊ค www.fb.com/darwit
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]