หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" 86 72 84.71% 6 7.06% 7 8.24% 0 0% 85
2 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 73 50 74.63% 11 16.42% 3 4.48% 3 4.48% 67
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 55 34 64.15% 10 18.87% 7 13.21% 2 3.77% 53
4 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 68 31 59.62% 11 21.15% 6 11.54% 4 7.69% 52
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 25 14 63.64% 3 13.64% 4 18.18% 1 4.55% 22
6 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 28 13 54.17% 6 25% 5 20.83% 0 0% 24
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายสมชาย แผ่อำนาจ 09-8798-6893 id-line : darwit เฟสบุ๊ค www.fb.com/darwit
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]