หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 110 266 167
2 003 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 39 76 58
3 004 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 58 100 64
4 007 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 97 236 154
5 008 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 40 84 48
6 009 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 66 135 96
7 010 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 44 103 64
8 011 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 22 44 33
9 012 โรงเรียนป่าซาง 66 177 95
10 013 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 35 78 48
11 015 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบ้านโฮ่งหลวง 0 0 0
12 016 โรงเรียนพระปริยัติธรรมทุ่งหัวช้าง 0 0 0
13 018 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 12 19 15
14 017 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง 0 0 0
15 019 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 4 7 5
16 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 72 211 116
17 026 โรงเรียนวชิรป่าซาง 79 178 113
18 028 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 107 287 150
19 030 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 46 78 56
20 027 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 99 279 160
21 022 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 59 142 86
22 023 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 45 79 54
23 005 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 4 3
24 006 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 8 11 8
25 014 โรงเรียนพรหมจักร 0 0 0
26 020 โรงเรียนมงคลวิทยา 24 56 35
27 002 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 41 81 43
28 021 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 27 46 27
29 025 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 14 22 14
30 029 โรงเรียนโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม 2 4 2
รวม 1219 2803 1714
4517

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]