หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 110 99 90% 7 6.36% 2 1.82% 2 1.82% 110
2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 99 88 90.72% 8 8.25% 1 1.03% 0 0% 97
3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 107 78 78.79% 14 14.14% 5 5.05% 2 2.02% 99
4 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 97 71 73.96% 23 23.96% 1 1.04% 1 1.04% 96
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 72 54 76.06% 14 19.72% 3 4.23% 0 0% 71
6 โรงเรียนวชิรป่าซาง 79 43 59.72% 20 27.78% 8 11.11% 1 1.39% 72
7 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 66 41 63.08% 17 26.15% 5 7.69% 2 3.08% 65
8 โรงเรียนป่าซาง 66 39 60.94% 14 21.88% 10 15.63% 1 1.56% 64
9 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 58 38 66.67% 17 29.82% 2 3.51% 0 0% 57
10 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 59 37 62.71% 15 25.42% 6 10.17% 1 1.69% 59
11 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 44 24 55.81% 14 32.56% 3 6.98% 2 4.65% 43
12 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 40 24 61.54% 7 17.95% 6 15.38% 2 5.13% 39
13 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 46 21 45.65% 20 43.48% 4 8.7% 1 2.17% 46
14 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 45 19 45.24% 19 45.24% 4 9.52% 0 0% 42
15 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 39 19 50% 13 34.21% 5 13.16% 1 2.63% 38
16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ๔๘ พรรษา 41 15 38.46% 17 43.59% 6 15.38% 1 2.56% 39
17 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 35 12 34.29% 18 51.43% 4 11.43% 1 2.86% 35
18 โรงเรียนมงคลวิทยา 24 11 45.83% 7 29.17% 4 16.67% 2 8.33% 24
19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระชัยยะวงศาพัฒนา 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
20 โรงเรียนเมธีวุฒิกร 27 9 42.86% 9 42.86% 3 14.29% 0 0% 21
21 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 22 9 42.86% 9 42.86% 2 9.52% 1 4.76% 21
22 โรงเรียนเลาหจิตรวิทยา 14 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
24 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุห้าดวง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
25 โรงเรียนธนรัตน์วิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนโสภณวิทยา วัดบ้านแจ่ม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]