หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง ห้องโสตฯ1 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง โสตฯ1 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง ศูนย์อาเซียน 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง ใต้ถุนห้องโสตฯ 1 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง โสตฯ 3 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง โสตฯ 3 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง 536 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 10
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง 546 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 9
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง ศูนย์สังคมฯ (526) 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 20
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง 527 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 16
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ห้อง จริยธรรม 10 ก.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-16.30 เวลามีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ นายวิทยา วรรณมะกอก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 0899503768 wanmakok@gmail.com และ
นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 0871756675 smuttharin@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]