หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 กลุ่มโรงเรียนพญาวัง
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิธิชาญ ประมาณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
2 นายณัฐพงศ์ จริยธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
3 นางสาวนันณภัชสรณ์ กามะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
4 นางสาวสุนันทา อาวรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
5 นางสาวเบญจวรรณ บุญทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
6 นางสาวเสาวณีย์ อินจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
7 นางสาวกุญชณิกานต์ วางมือ เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขัน  
8 นางสายพิณ กันไว ครูโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย โทร.0884025891 e-mail : thanasitsr@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]