หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 64 150 93
2 003 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 43 93 56
3 008 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 107 251 156
4 005 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 63 123 71
5 006 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 75 137 104
6 001 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 90 199 130
7 004 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 29 62 37
8 007 โรงเรียนแม่สุกศึกษา 0 0 0
รวม 471 1015 647
1662

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย โทร.0884025891 e-mail : thanasitsr@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]