หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 107 90 89.11% 7 6.93% 4 3.96% 0 0% 101
2 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 90 87 96.67% 1 1.11% 2 2.22% 0 0% 90
3 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 75 56 78.87% 10 14.08% 4 5.63% 1 1.41% 71
4 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 63 48 76.19% 14 22.22% 1 1.59% 0 0% 63
5 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 64 48 81.36% 8 13.56% 3 5.08% 0 0% 59
6 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 43 31 75.61% 9 21.95% 1 2.44% 0 0% 41
7 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 29 18 64.29% 8 28.57% 1 3.57% 1 3.57% 28
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายธนสิทธิ์ ศรีวรรณชัย โทร.0884025891 e-mail : thanasitsr@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]