ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม.35 ลำปาง 2 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 303
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 83.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 78.75 เงิน 5  
6 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73.40 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 73 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน