ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม.35 ลำปาง 2 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 270
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 84.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนไหล่หินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 81.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 79.25 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 76.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74.40 เงิน 8  
9 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 68.50 ทองแดง 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน