ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สพม.35 ลำปาง 2 กลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 134
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 85 ทอง 4  
7 โรงเรียนเถินวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 82 ทอง 7  
9 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนแม่ทะวิทยา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 80 ทอง 9  
11 โรงเรียนสุนทรศึกษา สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน