หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนณัฐบรรจงวิทยา 0 0 0
2 005 โรงเรียนทิปละปริยัติศึกษา 0 0 0
3 013 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 17 30 15
4 014 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 14 68 24
5 015 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 82 183 114
6 016 โรงเรียนสุนทรศึกษา 16 27 17
7 019 โรงเรียนอ้อมอารีพิทยา 0 0 0
8 001 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 22 43 34
9 002 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 32 50 43
10 004 โรงเรียนเถินวิทยา 103 251 152
11 006 โรงเรียนเพ็ญจิตพงษ์ 0 0 0
12 012 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 77 156 108
13 017 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 88 200 122
14 007 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 34 99 44
15 008 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา 14 20 14
16 009 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 31 51 35
17 010 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 68 122 80
18 011 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 56 108 80
19 018 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 41 96 58
รวม 695 1504 940
2444

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ Tel.082-6425962 E-mail : kru.tikzy@gmail.com
นางสาวปาณิสรา ใจเรือน Tel.084-9508673
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]