หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเถินวิทยา 103 89 89% 6 6% 4 4% 1 1% 100
2 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 88 78 88.64% 7 7.95% 3 3.41% 0 0% 88
3 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 82 61 74.39% 15 18.29% 4 4.88% 2 2.44% 82
4 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 77 49 67.12% 19 26.03% 2 2.74% 3 4.11% 73
5 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 68 38 55.88% 23 33.82% 4 5.88% 3 4.41% 68
6 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 56 30 54.55% 20 36.36% 4 7.27% 1 1.82% 55
7 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 41 23 57.5% 9 22.5% 3 7.5% 5 12.5% 40
8 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 31 16 51.61% 11 35.48% 1 3.23% 3 9.68% 31
9 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี 34 15 44.12% 10 29.41% 7 20.59% 2 5.88% 34
10 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 32 14 45.16% 12 38.71% 1 3.23% 4 12.9% 31
11 โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา 22 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
12 โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์ 17 9 56.25% 5 31.25% 0 0% 2 12.5% 16
13 โรงเรียนแม่ทะปริยัติศึกษา 14 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 13
14 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา 14 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 14
15 โรงเรียนสุนทรศึกษา 16 5 33.33% 4 26.67% 2 13.33% 4 26.67% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพรทิพย์ อินต๊ะยศ Tel.082-6425962 E-mail : kru.tikzy@gmail.com
นางสาวปาณิสรา ใจเรือน Tel.084-9508673
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]