หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 110 91 83.49% 14 12.84% 1 0.92% 3 2.75% 109
2 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 101 85 89.47% 8 8.42% 2 2.11% 0 0% 95
3 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 78 36 47.37% 24 31.58% 11 14.47% 5 6.58% 76
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 58 31 55.36% 9 16.07% 8 14.29% 8 14.29% 56
5 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 55 28 51.85% 11 20.37% 9 16.67% 6 11.11% 54
6 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 49 28 57.14% 10 20.41% 7 14.29% 4 8.16% 49
7 โรงเรียนมัธยมวิทยา 41 25 62.5% 9 22.5% 3 7.5% 3 7.5% 40
8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี 45 21 50% 16 38.1% 2 4.76% 3 7.14% 42
9 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 48 18 38.3% 16 34.04% 6 12.77% 7 14.89% 47
10 โรงเรียนอรุโณทัย 26 18 78.26% 4 17.39% 1 4.35% 0 0% 23
11 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 47 17 36.96% 17 36.96% 8 17.39% 4 8.7% 46
12 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 27 13 50% 6 23.08% 6 23.08% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนดอนไชยวิทยา 23 12 52.17% 6 26.09% 2 8.7% 3 13.04% 23
14 โรงเรียนแม่สันวิทยา 21 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนวิชชานารี 22 9 42.86% 7 33.33% 2 9.52% 3 14.29% 21
16 โรงเรียนสบจางวิทยา 33 8 24.24% 16 48.48% 4 12.12% 5 15.15% 33
17 โรงเรียนประชาราชวิทยา 27 8 30.77% 10 38.46% 4 15.38% 4 15.38% 26
18 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 24 8 33.33% 10 41.67% 3 12.5% 3 12.5% 24
19 โรงเรียนประชาวิทย์ 17 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนพินิจวิทยา 24 5 22.73% 10 45.45% 4 18.18% 3 13.64% 22
21 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 18 4 22.22% 13 72.22% 1 5.56% 0 0% 18
22 โรงเรียนไชยชุมพลศึกษา 9 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
23 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี 13 3 23.08% 4 30.77% 5 38.46% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนผดุงวิทย์ (วัดศรีบุญเรือง) 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
25 โรงเรียนไตรภพวิทยา 16 2 12.5% 8 50% 4 25% 2 12.5% 16
26 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 21 1 4.76% 9 42.86% 5 23.81% 6 28.57% 21
27 โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล) 4 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]