หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 14 ก.ย. 2559 09.00-14.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.๗ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 14 ก.ย. 2559 09.00-14.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.๗ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 14 ก.ย. 2559 11.00-16.00
-
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 216 14 ก.ย. 2559 11.00-16.00
-
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 631 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30.น ผู้เข้าแข่งขันต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของบิดา มารดามาในวันรายงานตัว -ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น-ต้องไม่เคยไปศึกษา หรือพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส นานเกิน1เดือน ในรอบ3ปีที่ผ่านมา
6 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ภาษาเกาหลี) อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 5 ห้อง 541 14 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45
7 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 215 14 ก.ย. 2559 09.00-14.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.๗ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
8 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 215 14 ก.ย. 2559 09.00-14.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.๗ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
9 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 215 14 ก.ย. 2559 11.00-16.00
-
10 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 215 14 ก.ย. 2559 11.00-16.00
-
11 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 631 14 ก.ย. 2559 09.00-10.30 รายงานตัว 08.30.น ผู้เข้าแข่งขันต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของบิดา มารดามาในวันรายงานตัว -ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น-ต้องไม่เคยไปศึกษา หรือพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส นานเกิน1เดือน ในรอบ3ปีที่ผ่านมา
12 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ภาษาเกาหลี) อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 5 ห้อง 541 14 ก.ย. 2559 09.00-12.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45
13 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องเรียนขงจื่อ ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนขงจื่อ 14 ก.ย. 2559 09.00-14.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45
14 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ห้องเรียนขงจื่อ ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนขงจื่อ 14 ก.ย. 2559 11.00-16.00
-
15 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 631 14 ก.ย. 2559 10.45-12.00 รายงานตัว 08.30.น ผู้เข้าแข่งขันต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของบิดา มารดามาในวันรายงานตัว -ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น-ต้องไม่เคยไปศึกษา หรือพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส นานเกิน1เดือน ในรอบ3ปีที่ผ่านมา
16 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ภาษาเกาหลี) อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 5 ห้อง 541 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.00-12.45
17 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 214 14 ก.ย. 2559 09.00-14.00 เวลารายงานตัว 08.00-08.45 ผู้เข้าแข่งขันทุกคน ต้องนำหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน มาในวันลงทะเบียน ดังนี้ 1. สำเนาใบสูติบัตร 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3. ใบปพ.๗ ถ้าไม่นำเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันแข่งขัน จะถูกตัดสิทธิ์ทันที
18 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ภัทรนารี ชั้น 1 ห้อง 214 14 ก.ย. 2559 11.00-16.00
-
19 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ราชนิทัตวิทยา ชั้น 3 ห้อง 631 14 ก.ย. 2559 10.45-12.00 รายงานตัว 08.30.น ผู้เข้าแข่งขันต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของตนเอง และของบิดา มารดามาในวันรายงานตัว -ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น-ต้องไม่เคยไปศึกษา หรือพำนักในประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส นานเกิน1เดือน ในรอบ3ปีที่ผ่านมา
20 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ภาษาเกาหลี) อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 5 ห้อง 541 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 เวลารายงานตัว 12.00-12.45


ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]