หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 2 ห้อง 722 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 2 ห้อง 723 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 2 ห้อง 724 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 2 ห้อง 725 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 731 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 732 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 733 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 734 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารวิบูลพล 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 2 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 735 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 736 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารวิบูลพล 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 3 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคารวิบูลพล 2 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 3 14 ก.ย. 2559 13.00-16.00 รายงานตัว กองกลาง และตัดสิน ณ อาคารวิบูลพล 2 ห้องศิลปะ 1 (เริ่มรายงานตัวและประชุมกรรมการจัดการแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น.)


ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]