หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มลำปาง 1 ณ โรงเรียนในกลุ่มลำปาง 1
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 2 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง วิทยาศาสตร์ 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเบญจรุกขา 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมเบญจรุกขา 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมปัทมสิงขร(ห้องที่ 1) 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมปัทมสิงขร(ห้องที่ 1) 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา หอประชุมเตโชวัฒนา 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา หอประชุมเตโชวัฒนา 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 1 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 133 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 1 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 131 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 1 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 138 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 2 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 231 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 121 15 ก.ย. 2559 08.00-16.00
-


ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]