หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง  
2 โรงเรียนประชาวิทย์ อ.เมือง จ.ลำปาง  
3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นางสาวสุปราณี กาศเกษม นางสาวกมลรัตน์ ชัยชนะ   089-8536791 086-3
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ดนตรีไทย) 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นางอัญชญา ต๊ะนา, นางศรีนวย สำอางค์ศรี   081-9501281,081-7964
5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ภาษาเกาหลี) 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นางสาวอรวรรณ กันธิมา   090-053-9250
6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ศูนย์ภาษาจีน ) 224 ถนนพหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นางปัทมาพร อินดาวงศ์   086-1889884
7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ศูนย์แนะแนวประจำ สพม.35) ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง ดร.ปนิชา คันทะวงศ์   0871867363
8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี (ห้องศูนย์ฝรั่งเศส 631-632) อาคารราชนิทัตวิทยา 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นางนพพร ปรียานนท์ นางสาวศิรินทิพย์ รุมารถ   090-3162975 , 093-13
9 โรงเรียนลำปางกัลยาณ่ี (ศูนย์หุ่นยนต์ จังหวัดลำปาง) 224 ถ.พหลโยธิน ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง นายพร้อมพงษ์ แปงเครือ , นายชัยณรงค์ ภักศิลป์ 18.285353, 99.498781 087-725-2884 , 086-4
10 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ , นายสุชาติ ฉัตรเจต 18.3288547,99.3690385 087-183-5777
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง  
12 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย 18.278753, 99.654630 081-9921263

ผู้ดูแลระบบกลุ่มลำปาง 1 : ครูยมนา สุขหอม (โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย)
โทร. 084-6166078 email : yomanaBW@gmail.com ID-LINE : 0846166078
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]