สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กำแพงเพชรพิทยาคม 62 16 9 87 93 6 6 3 105
2 วชิรปราการวิทยาคม 22 19 7 48 61 21 5 4 87
3 ปางศิลาทองศึกษา 21 9 9 39 34 9 4 2 47
4 วัชรวิทยา 20 13 16 49 60 14 5 1 79
5 คลองลานวิทยา 19 17 8 44 48 9 6 3 63
6 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 17 21 11 49 45 9 9 7 63
7 ปางมะค่าวิทยาคม 15 1 5 21 25 9 4 9 38
8 ขาณุวิทยา 13 19 12 44 40 13 7 5 60
9 พรานกระต่ายพิทยาคม 13 13 10 36 51 15 6 6 72
10 ระหานวิทยา 12 15 10 37 40 11 4 8 55
11 สลกบาตรวิทยา 10 7 5 22 21 9 7 7 37
12 โค้งไผ่วิทยา 9 4 7 20 22 7 13 7 42
13 ทุ่งทรายวิทยา 8 15 7 30 32 10 7 6 49
14 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 8 9 11 28 29 8 2 9 39
15 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 8 6 9 23 39 17 7 8 63
16 ลานกระบือวิทยา 7 10 6 23 27 12 5 3 44
17 โกสัมพีวิทยา 6 2 8 16 26 8 8 10 42
18 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 5 10 5 20 25 11 2 1 38
19 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 5 6 13 24 43 13 6 7 62
20 หนองกองพิทยาคม 5 3 1 9 23 9 8 8 40
21 เรืองวิทย์พิทยาคม 4 4 8 16 28 10 8 5 46
22 พิไกรวิทยา 4 4 6 14 29 10 8 4 47
23 สักงามวิทยา 4 3 4 11 17 5 6 6 28
24 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 4 3 3 10 25 6 4 5 35
25 คณฑีพิทยาคม 4 3 2 9 10 10 1 8 21
26 ชากังราววิทยา 4 2 0 6 14 5 7 7 26
27 วังไทรวิทยาคม 4 1 4 9 10 11 7 5 28
28 วังแขมวิทยาคม 4 1 1 6 8 3 1 5 12
29 นาบ่อคำวิทยาคม 2 7 5 14 22 10 6 6 38
30 วังตะเคียนประชานุสรณ์ 2 5 2 9 18 3 5 5 26
31 อนุบาลมิ่งขวัญ 2 3 1 6 9 5 2 6 16
32 บ่อแก้ววิทยา 2 1 4 7 18 4 4 5 26
33 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 1 5 4 10 22 13 6 1 41
34 ไทรงามพิทยาคม 1 4 3 8 16 14 7 4 37
35 เพชระศึกษา 1 2 2 5 8 3 2 4 13
36 นครไตรตรึงษ์ 0 8 3 11 17 18 7 6 42
37 ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 0 0 1 1 4 2 1 4 7
รวม 328 271 222 821 1,059 352 203 200 1,614