หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 112 364 170
2 003 โรงเรียนขาณุวิทยา 72 161 104
3 004 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 35 95 44
4 005 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 73 175 109
5 006 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 49 105 76
6 007 โรงเรียนคลองลานวิทยา 71 190 120
7 013 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 59 134 76
8 014 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 76 168 113
9 016 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 49 129 61
10 017 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 51 119 79
11 018 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 33 120 53
12 019 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 49 107 78
13 020 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 53 106 75
14 021 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 79 213 130
15 022 โรงเรียนพิไกรวิทยา 60 137 87
16 024 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 74 147 107
17 025 โรงเรียนระหานวิทยา 65 204 102
18 026 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 39 87 59
19 028 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 51 137 75
20 029 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 96 229 145
21 031 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 33 89 44
22 030 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 20 47 31
23 032 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 35 73 48
24 033 โรงเรียนวัชรวิทยา 91 246 131
25 034 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 49 121 79
26 035 โรงเรียนสักงามวิทยา 39 79 59
27 036 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 53 125 78
28 009 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 51 121 67
29 027 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 66 166 108
30 002 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 54 148 84
31 008 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 54 116 78
32 015 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 41 137 69
33 011 โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน 0 0 0
34 012 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 11 28 16
35 038 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 22 44 30
36 023 โรงเรียนเพชระศึกษา 17 32 17
37 010 โรงเรียนชากังราววิทยา 34 65 48
38 037 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 47 141 58
รวม 1963 4905 2908
7813

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]