หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 112 93 86.11% 6 5.56% 6 5.56% 3 2.78% 108
2 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 96 61 67.03% 21 23.08% 5 5.49% 4 4.4% 91
3 โรงเรียนวัชรวิทยา 91 60 75% 14 17.5% 5 6.25% 1 1.25% 80
4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 79 51 65.38% 15 19.23% 6 7.69% 6 7.69% 78
5 โรงเรียนคลองลานวิทยา 71 48 72.73% 9 13.64% 6 9.09% 3 4.55% 66
6 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 73 45 64.29% 9 12.86% 9 12.86% 7 10% 70
7 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 74 43 62.32% 13 18.84% 6 8.7% 7 10.14% 69
8 โรงเรียนขาณุวิทยา 72 40 61.54% 13 20% 7 10.77% 5 7.69% 65
9 โรงเรียนระหานวิทยา 65 40 63.49% 11 17.46% 4 6.35% 8 12.7% 63
10 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 76 39 54.93% 17 23.94% 7 9.86% 8 11.27% 71
11 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 53 34 69.39% 9 18.37% 4 8.16% 2 4.08% 49
12 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 59 32 58.18% 10 18.18% 7 12.73% 6 10.91% 55
13 โรงเรียนพิไกรวิทยา 60 29 56.86% 10 19.61% 8 15.69% 4 7.84% 51
14 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 49 29 60.42% 8 16.67% 2 4.17% 9 18.75% 48
15 โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 66 28 54.9% 10 19.61% 8 15.69% 5 9.8% 51
16 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 51 27 57.45% 12 25.53% 5 10.64% 3 6.38% 47
17 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 54 26 50% 8 15.38% 8 15.38% 10 19.23% 52
18 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 39 25 64.1% 11 28.21% 2 5.13% 1 2.56% 39
19 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 49 25 53.19% 9 19.15% 4 8.51% 9 19.15% 47
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 47 25 62.5% 6 15% 4 10% 5 12.5% 40
21 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 53 23 47.92% 9 18.75% 8 16.67% 8 16.67% 48
22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร 51 22 52.38% 13 30.95% 6 14.29% 1 2.38% 42
23 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 51 22 50% 10 22.73% 6 13.64% 6 13.64% 44
24 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 54 22 44.9% 7 14.29% 13 26.53% 7 14.29% 49
25 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 49 21 47.73% 9 20.45% 7 15.91% 7 15.91% 44
26 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 33 18 58.06% 4 12.9% 4 12.9% 5 16.13% 31
27 โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ 33 18 58.06% 3 9.68% 5 16.13% 5 16.13% 31
28 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 49 17 35.42% 18 37.5% 7 14.58% 6 12.5% 48
29 โรงเรียนสักงามวิทยา 39 17 50% 5 14.71% 6 17.65% 6 17.65% 34
30 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 41 16 39.02% 14 34.15% 7 17.07% 4 9.76% 41
31 โรงเรียนชากังราววิทยา 34 14 42.42% 5 15.15% 7 21.21% 7 21.21% 33
32 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 35 10 30.3% 11 33.33% 7 21.21% 5 15.15% 33
33 โรงเรียนคณฑีพิทยาคม 35 10 34.48% 10 34.48% 1 3.45% 8 27.59% 29
34 โรงเรียนอนุบาลมิ่งขวัญ 22 9 40.91% 5 22.73% 2 9.09% 6 27.27% 22
35 โรงเรียนเพชระศึกษา 17 8 47.06% 3 17.65% 2 11.76% 4 23.53% 17
36 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 20 8 47.06% 3 17.65% 1 5.88% 5 29.41% 17
37 โรงเรียนทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร 11 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 4 36.36% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]