หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา 24 ก.ย. 3102 09.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา 24 ก.ย. 3102 09.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา 24 ก.ย. 3102 09.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัชรวิทยา โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) 24 ก.ย. 3102 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนวัชรวิทยา โซนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC : Youth Counselor) 24 ก.ย. 3102 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-08.30 น. ชี้แจงรายละเอียดและจับหมายเลขลำดับการแข่งขัน เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 321,322 อาคาร 3 24 ก.ย. 2559 09.00-16.00 น.
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง ห้องสมุด อาคาร 3 24 ก.ย. 2559 09.00น.-16.00น.
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 324 อาคาร 3 24 ก.ย. 2559 09.30 เป็นต้นไป
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 325 อาคาร 3 24 ก.ย. 2559 09.30 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]