หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน กันยาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 231 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 232 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 233 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 234 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 235 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 236 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 225 24 ก.ย. 2559 09.30 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 226 (ห้องแนะแนว)
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 212 24 ก.ย. 2559 09.30 เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 215 9.30น.-11.00น.
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 221 / 222 24 ก.ย. 2559 9.30น.-11.00น. โรงเรียนมัธยม เขต 1 เดิม/โรงเรียนมัธยม เขต 2 เดิม
-
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 223 / 224 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น. โรงเรียนมัธยม เขต 1 เดิม / โรงเรียนมัธยม เขต 2 เดิม
-
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 135 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ห้อง 136 24 ก.ย. 2559 09.30 น.-11.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 41 ถนนเทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
โทร 0-5571-3763 - 4 Fax 0-5571-6636
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]