แจ้งข้อกำหนดของการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
ให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งระดับ ม.1-ม.3
และ ม.4-ม.6 แต่งคำถามวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ตามลิงค์รายละเอียดด้านล่าง

คลิก >>> ข้อกำหนดของการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 12:02 น.