แจ้งประกาศ สรุปการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 59
รายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย.59 มีดังรายละเอียดทั้งหมด >>> คลิก
รายละเอียดแต่ละรายการที่จะแข่งขัน วันที่ 20 พ.ย. 59 ระบุว่ามีโรงเรียนใดบ้างของกลุ่มใด ที่ต้องมาแข่งขัน >>> คลิก
วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13:35 น.