แจ้งประกาศ เรื่องการแก้ไขชื่อ และเปลี่ยนตัวนักเรียน
สำหรับชื่อลงทะเบียนนักเรียนผิด สามารถแก้ไขตอนลงทะเบียนในวันแข่งขันได้เลย
ส่วนถ้าต้องการเปลี่ยนตัวนักเรียน ให้ดาวน์โหลด ใบขอเปลี่ยนตัวนักเรียน แล้วยื่นตอนลงทะเบียนในวันแข่งขันได้เลยครับ
>>> Download ใบขอเปลี่ยนตัวนักเรียน
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 16:54 น.