แจ้งประกาศ แข่งทักษะกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

    1. การประกวดภาพยนตร์สั้น  ให้ส่ง DVD ภาพยนตร์จำนวน 1 ชุด และบทภาพยนตร์ จำนวน 5 เล่ม ในวันแข่งขัน ที่โต๊ะลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน  หน้าห้องศูนย์สังคมศึกษา อาคาร  11

    2. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6  ยึดตามเกณฑ์ระดับประเทศ  นักเรียนจำนวน 10 คน  ใช้นักเรียน ม.1-3 จำนวน 6 คนขึ้นไป ถ้าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน  Download ตัวอย่างสวดมนต์ http://www.sillapa.net/rule55/english.rar

    3.   เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันโครงงานคุณธรรม ทั้งระดับ ม.1-3 และ ม.4-6 จากเต๊นท์หน้าอาคาร 11  มาเป็น อาคาร 11 ชั้น 2 ห้อง 1121- 1128 จะจับฉลากห้องแข่งขัน ในวันแข่งขัน (ส่งเล่มโครงงานในวันแข่งขัน)
วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 10:06 น.