คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา  ๒๕๕๙

>>> อ่านคำสั่งที่นี่
วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 15:15 น.