แจ้งประกาศ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)

     การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-6 ขอเปลี่ยนแปลงเรื่องให้ผู้แข่งขันจัดส่งเอกสารให้กรรมการ จากเดิมส่ง  1 ชุด เป็นส่ง 5 ชุด  ในวันแข่งขัน

วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 15:51 น.