แจ้งประกาศ หัวข้อการแข่งขันและสเปคคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
แจ้งหัวข้อการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และสเปคคอมพิวเตอร์ ให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
ติดตามลิงค์รายละเอียดด้านล่างครับ


คลิก >>> หัวข้อการแข่งขันและสเปคคอมพิวเตอร์


 
วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 14:39 น.