สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พานพิทยาคม 61 30 13 104 94 20 7 1 121
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 57 30 13 100 111 13 6 6 130
3 สามัคคีวิทยาคม 47 46 23 116 120 16 4 1 140
4 เทิงวิทยาคม 43 19 13 75 63 12 8 6 83
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 42 20 15 77 67 25 10 3 102
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 20 11 18 49 55 28 9 7 92
7 นครวิทยาคม 18 7 12 37 32 14 11 15 57
8 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 17 24 18 59 64 11 9 1 84
9 แม่จันวิทยาคม 17 22 13 52 40 19 10 9 69
10 เชียงแสนวิทยาคม 16 19 12 47 36 19 16 5 71
11 แม่เจดีย์วิทยาคม 15 13 10 38 29 24 16 2 69
12 บ้านแซววิทยาคม 15 13 8 36 37 13 7 8 57
13 ราชประชานุเคราะห์ 15 15 12 12 39 33 16 9 10 58
14 พญาเม็งราย 15 8 8 31 33 16 13 8 62
15 ลูกรักเชียงของ 14 10 5 29 27 11 8 7 46
16 เวียงแก่นวิทยาคม 13 11 13 37 44 22 16 13 82
17 สันติคีรีวิทยาคม 13 11 8 32 24 9 8 8 41
18 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 13 8 4 25 25 6 2 5 33
19 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 12 24 13 49 33 24 14 6 71
20 เชียงของวิทยาคม 12 15 10 37 26 21 8 5 55
21 ห้วยสักวิทยาคม 12 7 6 25 38 20 10 7 68
22 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 12 5 8 25 26 15 10 11 51
23 แม่ลาววิทยาคม 11 14 7 32 31 17 15 10 63
24 ไม้ยาวิทยาคม 10 5 7 22 24 10 5 5 39
25 วาวีวิทยาคม 9 12 7 28 27 19 9 4 55
26 ป่าแดดวิทยาคม 9 10 18 37 39 12 13 9 64
27 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 17 8 32 32 22 8 13 62
28 แม่สรวยวิทยาคม 7 2 8 17 16 15 13 10 44
29 ขุนตาลวิทยาคม 6 13 10 29 23 16 5 12 44
30 สหศาสตร์ศึกษา 6 12 3 21 23 8 12 16 43
31 เทศบาล 6 6 11 15 32 30 19 9 3 58
32 ปล้องวิทยาคม 6 10 11 27 26 19 12 13 57
33 บ้านเทอดไทย 6 2 6 14 16 7 6 6 29
34 พานพิเศษพิทยา 5 6 8 19 20 11 3 10 34
35 ดอนชัยวิทยาคม 5 6 6 17 24 9 6 8 39
36 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 5 5 2 12 17 7 1 4 25
37 สันติวิทยา 5 3 4 12 14 14 16 13 44
38 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 4 12 11 27 28 19 9 3 56
39 นุชนาถอนุสรณ์ 4 7 4 15 14 7 6 8 27
40 จันจว้าวิทยาคม 4 3 1 8 11 6 15 6 32
41 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 4 1 6 11 14 7 5 4 26
42 วัฒนศึกษา 4 1 0 5 5 1 0 0 6
43 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 3 6 7 16 24 8 13 11 45
44 เด็กดีพิทยาคม 3 5 4 12 11 8 4 8 23
45 บ้านห้วยผึ้ง 3 2 2 7 5 14 10 4 29
46 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 1 1 5 4 1 2 2 7
47 บุญเรืองวิทยาคม 2 8 12 22 15 19 14 13 48
48 ยางฮอมวิทยาคม 2 4 3 9 13 9 9 9 31
49 สามัคคีวิทยาคม 2 2 3 4 9 18 11 9 9 38
50 ดอยงามวิทยาคม 2 2 1 5 6 8 4 8 18
51 บ้านห้วยไร่สามัคคี 2 1 3 6 11 6 4 8 21
52 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 1 2 5 3 7 5 3 15
53 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 8 5 14 22 7 4 8 33
54 เชียงรายวิทยาคม 1 5 4 10 20 23 15 7 58
55 พรพิกุลพิทยา 1 2 5 8 9 8 2 5 19
56 แม่อ้อวิทยาคม 1 2 2 5 7 13 6 2 26
57 กฤษณาทวีวิทย์ 1 0 1 2 2 0 5 6 7
58 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 0 2 1 3 7 6 8 6 21
61 ศิริมาตย์เทวี 0 2 0 2 2 1 0 2 3
62 เวียงชัยวิทยาคม 0 1 2 3 6 10 5 10 21
63 พุทธิวงศ์วิทยา 0 1 1 2 3 5 7 6 15
64 วัดแก่นเหนือวิทยา 0 0 2 2 0 1 2 0 3
65 เวียงชัยพิทยา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
รวม 653 573 459 1,685 1,681 786 510 428 2,977