สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พานพิทยาคม 65 32 13 110 99 21 7 1 127
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 57 30 13 100 111 13 6 6 130
3 สามัคคีวิทยาคม 47 46 23 116 120 16 4 1 140
4 เทิงวิทยาคม 44 19 13 76 64 12 8 6 84
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 42 20 15 77 67 25 10 3 102
6 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 31 17 21 69 70 33 10 7 113
7 แม่จันวิทยาคม 19 24 13 56 42 21 10 9 73
8 พญาเม็งราย 19 8 9 36 39 16 13 8 68
9 นครวิทยาคม 19 7 12 38 33 14 11 15 58
10 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 17 24 18 59 64 11 9 1 84
11 เชียงแสนวิทยาคม 16 19 12 47 36 19 16 5 71
12 เวียงแก่นวิทยาคม 15 15 13 43 49 23 17 13 89
13 แม่เจดีย์วิทยาคม 15 13 10 38 29 24 16 2 69
14 บ้านแซววิทยาคม 15 13 8 36 37 13 7 8 57
15 ราชประชานุเคราะห์ 15 15 12 12 39 33 16 9 10 58
16 ห้วยสักวิทยาคม 15 11 7 33 45 21 11 7 77
17 ลูกรักเชียงของ 14 10 5 29 27 11 8 7 46
18 สันติคีรีวิทยาคม 13 11 8 32 24 9 8 8 41
19 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 13 8 4 25 25 6 2 5 33
20 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 12 24 13 49 33 24 14 6 71
21 เชียงของวิทยาคม 12 15 10 37 26 21 8 5 55
22 แม่ลาววิทยาคม 12 15 7 34 32 18 15 10 65
23 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 12 6 8 26 26 17 10 11 53
24 ไม้ยาวิทยาคม 10 5 7 22 24 10 5 5 39
25 ขุนตาลวิทยาคม 9 13 11 33 27 17 5 12 49
26 วาวีวิทยาคม 9 12 7 28 27 19 9 4 55
27 ป่าแดดวิทยาคม 9 10 18 37 39 12 13 9 64
28 แม่สรวยวิทยาคม 8 2 8 18 17 15 13 10 45
29 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 7 17 9 33 32 23 8 13 63
30 ปล้องวิทยาคม 7 10 11 28 27 19 12 13 58
31 ดอนชัยวิทยาคม 7 8 6 21 28 10 6 8 44
32 สหศาสตร์ศึกษา 6 12 3 21 23 8 12 16 43
33 เทศบาล 6 6 11 15 32 30 19 9 3 58
34 พานพิเศษพิทยา 6 8 8 22 22 11 4 10 37
35 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 6 5 2 13 18 7 1 4 26
36 บ้านเทอดไทย 6 2 6 14 16 7 6 6 29
37 สามัคคีวิทยาคม 2 5 5 6 16 23 13 9 9 45
38 สันติวิทยา 5 3 4 12 14 14 16 13 44
39 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 5 1 6 12 15 7 5 4 27
40 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 4 12 11 27 28 19 9 3 56
41 นุชนาถอนุสรณ์ 4 7 4 15 14 7 6 8 27
42 จันจว้าวิทยาคม 4 3 1 8 11 6 15 6 32
43 วัฒนศึกษา 4 1 0 5 5 1 0 0 6
44 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 3 6 7 16 24 8 13 11 45
45 เด็กดีพิทยาคม 3 5 4 12 11 8 4 8 23
46 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 3 2 2 7 11 7 8 6 26
47 บ้านห้วยผึ้ง 3 2 2 7 5 14 10 4 29
48 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 3 1 1 5 4 1 2 2 7
49 บุญเรืองวิทยาคม 2 8 14 24 16 22 14 13 52
50 ยางฮอมวิทยาคม 2 4 3 9 13 9 9 9 31
51 ดอยงามวิทยาคม 2 2 1 5 6 8 4 8 18
52 บ้านห้วยไร่สามัคคี 2 1 3 6 11 6 4 8 21
53 โสภณจริยธรรมวิทยา 2 1 2 5 3 7 5 3 15
54 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 1 8 5 14 22 7 4 8 33
55 เชียงรายวิทยาคม 1 5 4 10 20 23 15 7 58
56 พรพิกุลพิทยา 1 2 5 8 9 8 2 5 19
57 เวียงชัยวิทยาคม 1 2 2 5 8 11 5 10 24
58 แม่อ้อวิทยาคม 1 2 2 5 7 13 6 2 26
59 กฤษณาทวีวิทย์ 1 0 1 2 2 0 5 6 7
60 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
61 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 ศิริมาตย์เทวี 0 2 0 2 2 1 0 2 3
63 พุทธิวงศ์วิทยา 0 1 1 2 3 5 7 6 15
64 วัดแก่นเหนือวิทยา 0 0 2 2 0 1 2 0 3
65 เวียงชัยพิทยา 0 0 0 0 0 1 3 0 4
รวม 699 600 471 1,770 1,750 809 514 428 3,073