สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 120 16 4 1 140
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 111 13 6 6 130
3 พานพิทยาคม 94 20 7 1 121
4 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 67 25 10 3 102
5 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 64 11 9 1 84
6 เทิงวิทยาคม 63 12 8 6 83
7 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 55 28 9 7 92
8 เวียงแก่นวิทยาคม 44 22 16 13 82
9 แม่จันวิทยาคม 40 19 10 9 69
10 ป่าแดดวิทยาคม 39 12 13 9 64
11 ห้วยสักวิทยาคม 38 20 10 7 68
12 บ้านแซววิทยาคม 37 13 7 8 57
13 เชียงแสนวิทยาคม 36 19 16 5 71
14 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 33 24 14 6 71
15 พญาเม็งราย 33 16 13 8 62
16 ราชประชานุเคราะห์ 15 33 16 9 10 58
17 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 22 8 13 62
18 นครวิทยาคม 32 14 11 15 57
19 แม่ลาววิทยาคม 31 17 15 10 63
20 เทศบาล 6 30 19 9 3 58
21 แม่เจดีย์วิทยาคม 29 24 16 2 69
22 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 28 19 9 3 56
23 วาวีวิทยาคม 27 19 9 4 55
24 ลูกรักเชียงของ 27 11 8 7 46
25 เชียงของวิทยาคม 26 21 8 5 55
26 ปล้องวิทยาคม 26 19 12 13 57
27 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 26 15 10 11 51
28 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 25 6 2 5 33
29 ไม้ยาวิทยาคม 24 10 5 5 39
30 สันติคีรีวิทยาคม 24 9 8 8 41
31 ดอนชัยวิทยาคม 24 9 6 8 39
32 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 24 8 13 11 45
33 ขุนตาลวิทยาคม 23 16 5 12 44
34 สหศาสตร์ศึกษา 23 8 12 16 43
35 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 22 7 4 8 33
36 เชียงรายวิทยาคม 20 23 15 7 58
37 พานพิเศษพิทยา 20 11 3 10 34
38 สามัคคีวิทยาคม 2 18 11 9 9 38
39 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 17 7 1 4 25
40 แม่สรวยวิทยาคม 16 15 13 10 44
41 บ้านเทอดไทย 16 7 6 6 29
42 บุญเรืองวิทยาคม 15 19 14 13 48
43 สันติวิทยา 14 14 16 13 44
44 นุชนาถอนุสรณ์ 14 7 6 8 27
45 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 14 7 5 4 26
46 ยางฮอมวิทยาคม 13 9 9 9 31
47 เด็กดีพิทยาคม 11 8 4 8 23
48 จันจว้าวิทยาคม 11 6 15 6 32
49 บ้านห้วยไร่สามัคคี 11 6 4 8 21
50 พรพิกุลพิทยา 9 8 2 5 19
51 แม่อ้อวิทยาคม 7 13 6 2 26
52 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 7 6 8 6 21
53 เวียงชัยวิทยาคม 6 10 5 10 21
54 ดอยงามวิทยาคม 6 8 4 8 18
55 บ้านห้วยผึ้ง 5 14 10 4 29
56 วัฒนศึกษา 5 1 0 0 6
57 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 4 1 2 2 7
58 โสภณจริยธรรมวิทยา 3 7 5 3 15
59 พุทธิวงศ์วิทยา 3 5 7 6 15
60 ศิริมาตย์เทวี 2 1 0 2 3
61 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 5 6 7
62 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 1 0 0 2
63 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
64 เวียงชัยพิทยา 0 1 3 0 4
65 วัดแก่นเหนือวิทยา 0 1 2 0 3
รวม 1,681 786 510 428 3,405