สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สามัคคีวิทยาคม 120 16 4 1 140
2 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 111 13 6 6 130
3 พานพิทยาคม 99 21 7 1 127
4 เม็งรายมหาราชวิทยาคม 70 33 10 7 113
5 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 67 25 10 3 102
6 เทิงวิทยาคม 64 12 8 6 84
7 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 64 11 9 1 84
8 เวียงแก่นวิทยาคม 49 23 17 13 89
9 ห้วยสักวิทยาคม 45 21 11 7 77
10 แม่จันวิทยาคม 42 21 10 9 73
11 พญาเม็งราย 39 16 13 8 68
12 ป่าแดดวิทยาคม 39 12 13 9 64
13 บ้านแซววิทยาคม 37 13 7 8 57
14 เชียงแสนวิทยาคม 36 19 16 5 71
15 เวียงป่าเป้าวิทยาคม 33 24 14 6 71
16 ราชประชานุเคราะห์ 15 33 16 9 10 58
17 นครวิทยาคม 33 14 11 15 58
18 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 32 23 8 13 63
19 แม่ลาววิทยาคม 32 18 15 10 65
20 เทศบาล 6 30 19 9 3 58
21 แม่เจดีย์วิทยาคม 29 24 16 2 69
22 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 28 19 9 3 56
23 ดอนชัยวิทยาคม 28 10 6 8 44
24 ปล้องวิทยาคม 27 19 12 13 58
25 วาวีวิทยาคม 27 19 9 4 55
26 ขุนตาลวิทยาคม 27 17 5 12 49
27 ลูกรักเชียงของ 27 11 8 7 46
28 เชียงของวิทยาคม 26 21 8 5 55
29 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 26 17 10 11 53
30 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 25 6 2 5 33
31 ไม้ยาวิทยาคม 24 10 5 5 39
32 สันติคีรีวิทยาคม 24 9 8 8 41
33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 24 8 13 11 45
34 สามัคคีวิทยาคม 2 23 13 9 9 45
35 สหศาสตร์ศึกษา 23 8 12 16 43
36 พานพิเศษพิทยา 22 11 4 10 37
37 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 22 7 4 8 33
38 เชียงรายวิทยาคม 20 23 15 7 58
39 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 18 7 1 4 26
40 แม่สรวยวิทยาคม 17 15 13 10 45
41 บุญเรืองวิทยาคม 16 22 14 13 52
42 บ้านเทอดไทย 16 7 6 6 29
43 วัดถ้ำปลาวิทยาคม 15 7 5 4 27
44 สันติวิทยา 14 14 16 13 44
45 นุชนาถอนุสรณ์ 14 7 6 8 27
46 ยางฮอมวิทยาคม 13 9 9 9 31
47 เด็กดีพิทยาคม 11 8 4 8 23
48 ดอนศิลาผางามวิทยาคม 11 7 8 6 26
49 จันจว้าวิทยาคม 11 6 15 6 32
50 บ้านห้วยไร่สามัคคี 11 6 4 8 21
51 พรพิกุลพิทยา 9 8 2 5 19
52 เวียงชัยวิทยาคม 8 11 5 10 24
53 แม่อ้อวิทยาคม 7 13 6 2 26
54 ดอยงามวิทยาคม 6 8 4 8 18
55 บ้านห้วยผึ้ง 5 14 10 4 29
56 วัฒนศึกษา 5 1 0 0 6
57 วัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 4 1 2 2 7
58 โสภณจริยธรรมวิทยา 3 7 5 3 15
59 พุทธิวงศ์วิทยา 3 5 7 6 15
60 ศิริมาตย์เทวี 2 1 0 2 3
61 กฤษณาทวีวิทย์ 2 0 5 6 7
62 คริสเตียนไพศาลศาสตร์ 1 1 0 0 2
63 ดรุณราษฎร์วิทยา 1 0 0 0 1
64 เวียงชัยพิทยา 0 1 3 0 4
65 วัดแก่นเหนือวิทยา 0 1 2 0 3
รวม 1,750 809 514 428 3,073