หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 141 120 85.11% 16 11.35% 4 2.84% 1 0.71% 141
2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 136 111 81.62% 13 9.56% 6 4.41% 6 4.41% 136
3 โรงเรียนพานพิทยาคม 128 99 77.34% 21 16.41% 7 5.47% 1 0.78% 128
4 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม 121 70 58.33% 33 27.5% 10 8.33% 7 5.83% 120
5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 106 67 63.81% 25 23.81% 10 9.52% 3 2.86% 105
6 โรงเรียนเทิงวิทยาคม 92 64 71.11% 12 13.33% 8 8.89% 6 6.67% 90
7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 85 64 75.29% 11 12.94% 9 10.59% 1 1.18% 85
8 โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 102 49 48.04% 23 22.55% 17 16.67% 13 12.75% 102
9 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 86 45 53.57% 21 25% 11 13.1% 7 8.33% 84
10 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 82 42 51.22% 21 25.61% 10 12.2% 9 10.98% 82
11 โรงเรียนพญาเม็งราย 76 39 51.32% 16 21.05% 13 17.11% 8 10.53% 76
12 โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 73 39 53.42% 12 16.44% 13 17.81% 9 12.33% 73
13 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 67 37 56.92% 13 20% 7 10.77% 8 12.31% 65
14 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 76 36 47.37% 19 25% 16 21.05% 5 6.58% 76
15 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 77 33 42.86% 24 31.17% 14 18.18% 6 7.79% 77
16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 69 33 48.53% 16 23.53% 9 13.24% 10 14.71% 68
17 โรงเรียนนครวิทยาคม 73 33 45.21% 14 19.18% 11 15.07% 15 20.55% 73
18 โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 76 32 42.11% 23 30.26% 8 10.53% 13 17.11% 76
19 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 75 32 42.67% 18 24% 15 20% 10 13.33% 75
20 โรงเรียนเทศบาล 6 62 30 49.18% 19 31.15% 9 14.75% 3 4.92% 61
21 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 72 29 40.85% 24 33.8% 16 22.54% 2 2.82% 71
22 โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก 59 28 47.46% 19 32.2% 9 15.25% 3 5.08% 59
23 โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 52 28 53.85% 10 19.23% 6 11.54% 8 15.38% 52
24 โรงเรียนปล้องวิทยาคม 74 27 38.03% 19 26.76% 12 16.9% 13 18.31% 71
25 โรงเรียนวาวีวิทยาคม 60 27 45.76% 19 32.2% 9 15.25% 4 6.78% 59
26 โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 62 27 44.26% 17 27.87% 5 8.2% 12 19.67% 61
27 โรงเรียนลูกรักเชียงของ 54 27 50.94% 11 20.75% 8 15.09% 7 13.21% 53
28 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 60 26 43.33% 21 35% 8 13.33% 5 8.33% 60
29 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 64 26 40.63% 17 26.56% 10 15.63% 11 17.19% 64
30 โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 39 25 65.79% 6 15.79% 2 5.26% 5 13.16% 38
31 โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 44 24 54.55% 10 22.73% 5 11.36% 5 11.36% 44
32 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 53 24 48.98% 9 18.37% 8 16.33% 8 16.33% 49
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 56 24 42.86% 8 14.29% 13 23.21% 11 19.64% 56
34 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 2 55 23 42.59% 13 24.07% 9 16.67% 9 16.67% 54
35 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา 62 23 38.98% 8 13.56% 12 20.34% 16 27.12% 59
36 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 47 22 46.81% 11 23.4% 4 8.51% 10 21.28% 47
37 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 42 22 53.66% 7 17.07% 4 9.76% 8 19.51% 41
38 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 65 20 30.77% 23 35.38% 15 23.08% 7 10.77% 65
39 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน 30 18 60% 7 23.33% 1 3.33% 4 13.33% 30
40 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 58 17 30.91% 15 27.27% 13 23.64% 10 18.18% 55
41 โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 65 16 24.62% 22 33.85% 14 21.54% 13 20% 65
42 โรงเรียนบ้านเทอดไทย 36 16 45.71% 7 20% 6 17.14% 6 17.14% 35
43 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 31 15 48.39% 7 22.58% 5 16.13% 4 12.9% 31
44 โรงเรียนสันติวิทยา 60 14 24.56% 14 24.56% 16 28.07% 13 22.81% 57
45 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ 35 14 40% 7 20% 6 17.14% 8 22.86% 35
46 โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 40 13 32.5% 9 22.5% 9 22.5% 9 22.5% 40
47 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 32 11 35.48% 8 25.81% 4 12.9% 8 25.81% 31
48 โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 32 11 34.38% 7 21.88% 8 25% 6 18.75% 32
49 โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 40 11 28.95% 6 15.79% 15 39.47% 6 15.79% 38
50 โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 29 11 37.93% 6 20.69% 4 13.79% 8 27.59% 29
51 โรงเรียนพรพิกุลพิทยา 24 9 37.5% 8 33.33% 2 8.33% 5 20.83% 24
52 โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 34 8 23.53% 11 32.35% 5 14.71% 10 29.41% 34
53 โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 28 7 25% 13 46.43% 6 21.43% 2 7.14% 28
54 โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 26 6 23.08% 8 30.77% 4 15.38% 8 30.77% 26
55 โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 35 5 15.15% 14 42.42% 10 30.3% 4 12.12% 33
56 โรงเรียนวัฒนศึกษา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา 9 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 9
58 โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา 18 3 16.67% 7 38.89% 5 27.78% 3 16.67% 18
59 โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา 22 3 14.29% 5 23.81% 7 33.33% 6 28.57% 21
60 โรงเรียนศิริมาตย์เทวี 10 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
61 โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์ 15 2 15.38% 0 0% 5 38.46% 6 46.15% 13
62 โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
63 โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนเวียงชัยพิทยา 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
65 โรงเรียนวัดแก่นเหนือวิทยา 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]