หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 27 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย 27 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 รายงานตัว 8.00 - 8.30 น.
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ห้องประชุมสันป่าแดง1 27 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00 รายงานตัว08.00 - 08.30 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 313 26 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 4 ห้อง 433 26 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 911-917 25 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 921-927 25 ต.ค. 2559 09.00 - 16.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 911-912-917 26 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาคาร 9 ห้อง 921-922-927 26 ต.ค. 2559 08.30 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]