หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 004 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 11 24 18
2 005 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 20 36 28
3 001 โรงเรียนจอมทอง 100 246 139
4 007 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา 0 0 0
5 008 โรงเรียนแม่แจ่ม 84 236 138
6 003 โรงเรียนณัทชวิทย์ 0 0 0
7 011 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 0 0 0
8 012 โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำงวิทย์ 0 0 0
9 002 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม 0 0 0
10 006 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 15 31 23
11 010 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 4 6 4
12 009 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 96 251 145
รวม 330 830 495
1325

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอิศราวิทย์ จริยา เบอร์โทร 086-1838868 E-Mail poolwit074@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]