หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนจอมทอง 100 74 88.1% 9 10.71% 1 1.19% 0 0% 84
2 โรงเรียนแม่แจ่ม 84 66 82.5% 12 15% 1 1.25% 1 1.25% 80
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 96 61 70.93% 14 16.28% 10 11.63% 1 1.16% 86
4 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 20 6 46.15% 5 38.46% 2 15.38% 0 0% 13
5 โรงเรียนพุทธนิมิตรวิทยา 15 4 33.33% 5 41.67% 1 8.33% 2 16.67% 12
6 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 11 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
7 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอิศราวิทย์ จริยา เบอร์โทร 086-1838868 E-Mail poolwit074@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]