หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 36 85 51
2 001 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 64 169 101
3 005 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 87 225 134
4 006 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 84 172 114
5 002 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 51 98 73
6 004 โรงเรียนวัดบ้านขุน 0 0 0
รวม 322 749 473
1222

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสงกรานต์ ธนันชัย โทร. 089-5590542
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]