สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสันป่าตองศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. พระคณิตศร  พงษ์ศรี
2. สามเณรทินกร  อุดมปิยะนันท์
3. สามเณรพงศภัค  แซ่ลี
 
1. นายลิขิต  ซาวสิงห์
2. พระสาคร  ฐิตตธัมโม