สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยุวฑูตศึกษา สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอนันตญา เอมมิลี่  ชาร์แมน
 
1. นางสาวณัฐพร  ธนะตา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปวริศ  อยู่บำรุง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  การินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทิชากร  ช่วงฉ่ำ
 
1. นางสาวธนัชญา  แก้ววงษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายบุญศรัญญ์  กัญจนวัตตะ
 
1. นางสาวธนัชญา  แก้ววงษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณดณ  พันวงศ์
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ธนะกร
3. เด็กหญิงวิทนี่ เคลลี่   แอน ลัสค์
 
1. นางสาวชฎาพร  พรหมบุญ
2. นางสาวธัญพร  เมืองแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนาริสา  จัพ
 
1. นางสาวลลิตา  วงค์กัญญา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนาริสา  จัพ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนาริสา  จัพ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ปรีชามานพวงศ์