สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนานามิ  ชมภูคำ
2. นางสาวภมรชล  เมืองชุม
3. นางสาวภิญญาดา  นามวงศ์
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
2. นางบังอร  เข็มมุกด์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัชรพงศ์  ไตรรัตนพิพัฒน์
 
1. นางสาวขนิษฐา  วรรณฤทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายชิษณุชา  สมศรี
2. นายณัฐนนท์  ยาวิละนนท์
3. นายนิธิศ  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวเพียงใจ  มะมา
2. นางสาวดารุณี  กุลณา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทวีปสว่างพร
2. เด็กชายธนชาติ  สารใส
 
1. นายรณชัย  กล้าผจญ
2. นางสาวพัชรินทร์  สังข์สำราญ