สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพม. เขต ๓๔ (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม.
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกาจน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายธัธชัย  อัมพาประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิชดา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงศิริพร  ไพรสณฑ์หรรษา
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ปิงวัง
2. นางสาวสิริภัชรศร   ปิงวัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 7 1. นายจตุพร  แสนวงค์
2. นางสาวรุ่งนภา  นุลาย
3. นางสาวเกสรา  ใจหล้า
 
1. นางสาวปณัฐฐา  เทพา
2. นายสุทิน  จันทร์เทศ