หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 019 โรงเรียนวัดโขงขาววิทยา 0 0 0
2 020 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 50 69 57
3 021 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 65 193 91
4 022 โรงเรียนวชิราลัย 24 53 41
5 023 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 61 117 72
6 024 โรงเรียนสันติสุข 31 66 40
7 011 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 114 332 160
8 025 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 70 148 92
9 035 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 61 130 90
10 026 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 42 107 56
11 027 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 51 90 74
12 028 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 0 0 0
13 029 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 21 33 26
14 030 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 3 4 4
15 031 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 22 33 22
16 032 โรงเรียนสืบนทีธรรม 5 5 5
17 033 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 8 10 9
18 034 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 18 46 30
รวม 646 1436 869
2305

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]