หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 114 95 83.33% 9 7.89% 4 3.51% 6 5.26% 114
2 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 61 42 68.85% 12 19.67% 2 3.28% 5 8.2% 61
3 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 61 41 67.21% 12 19.67% 5 8.2% 3 4.92% 61
4 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 65 40 61.54% 12 18.46% 6 9.23% 7 10.77% 65
5 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 70 35 50% 13 18.57% 10 14.29% 12 17.14% 70
6 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 51 35 68.63% 8 15.69% 4 7.84% 4 7.84% 51
7 โรงเรียนแม่วินสามัคคี 50 27 54% 9 18% 2 4% 12 24% 50
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 42 26 61.9% 6 14.29% 7 16.67% 3 7.14% 42
9 โรงเรียนวชิราลัย 24 15 62.5% 5 20.83% 2 8.33% 2 8.33% 24
10 โรงเรียนสันติสุข 31 13 43.33% 9 30% 1 3.33% 7 23.33% 30
11 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 18 10 55.56% 5 27.78% 3 16.67% 0 0% 18
12 โรงเรียนยุวฑูตศึกษา 21 6 28.57% 6 28.57% 1 4.76% 8 38.1% 21
13 โรงเรียนสารภีปริยัติศึกษา 22 2 9.09% 4 18.18% 6 27.27% 10 45.45% 22
14 โรงเรียนสันป่าตองศึกษา 8 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
15 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
16 โรงเรียนสืบนทีธรรม 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]