หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 18 46 28
2 018 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 24 55 37
3 006 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 97 273 146
4 017 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 70 142 108
5 003 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 66 159 101
6 013 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 79 169 116
7 004 โรงเรียนไชยปราการ 81 204 119
8 002 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 67 119 88
9 010 โรงเรียนรังษีวิทยา 64 126 81
10 011 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 57 96 74
11 014 โรงเรียนศีลรวี 21 42 23
12 016 โรงเรียนสายอักษร 26 46 26
13 001 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 11 21 14
14 009 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 56 138 59
15 012 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 68 181 99
16 015 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 32 126 52
รวม 837 1943 1171
3114

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร.090-4658751
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]