หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 97 74 84.09% 9 10.23% 5 5.68% 0 0% 88
2 โรงเรียนไชยปราการ 81 63 80.77% 13 16.67% 1 1.28% 1 1.28% 78
3 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 66 50 78.13% 11 17.19% 3 4.69% 0 0% 64
4 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 79 49 67.12% 19 26.03% 5 6.85% 0 0% 73
5 โรงเรียนรังษีวิทยา 64 46 71.88% 15 23.44% 3 4.69% 0 0% 64
6 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 56 41 80.39% 8 15.69% 1 1.96% 1 1.96% 51
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์30 68 40 63.49% 15 23.81% 8 12.7% 0 0% 63
8 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 70 39 63.93% 15 24.59% 6 9.84% 1 1.64% 61
9 โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ 67 31 54.39% 20 35.09% 5 8.77% 1 1.75% 57
10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 57 30 56.6% 15 28.3% 8 15.09% 0 0% 53
11 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 32 20 66.67% 6 20% 2 6.67% 2 6.67% 30
12 โรงเรียนสายอักษร 26 18 72% 6 24% 1 4% 0 0% 25
13 โรงเรียนแกน้อยศึกษา 24 13 59.09% 7 31.82% 2 9.09% 0 0% 22
14 โรงเรียนศีลรวี 21 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
15 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 18 12 66.67% 2 11.11% 3 16.67% 1 5.56% 18
16 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวศศิธร สรรพจารย์ โทร.090-4658751
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]