หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 87 255 120
2 006 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 86 212 124
3 015 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) 21 39 29
4 012 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 64 143 84
5 013 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 91 255 134
6 014 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 36 102 43
7 008 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 73 179 100
8 009 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 29 53 36
9 007 โรงเรียนแม่แตง 50 114 70
10 004 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 7 8 8
11 001 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 36 66 47
12 005 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 19 35 21
13 010 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 58 112 88
14 011 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 47 93 61
รวม 704 1666 965
2631

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธวัชชัย ใหม่ศรี เบอร์โทร : 063 - 789 - 9991
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]